نازل های پليمري مدل WJ-130 با مواد پليمري مخصوص (پلی پروپيلن الياف دار Reinforced PP ) مقاوم در مقابل املاح و مواد شيميايي محلول در آب (اسيدي يا قليايي) ,تحت نظارت دقيق مهنــدسي و با بهره گيری از ماشين آلات CNC ساخته شده است. كاربرد اين نوع نازل در كليه تاسيسات شوينده هوا Air-Washer، مرطوب كننده و يا ساير موارد مشابه ميباشد.اين نوع نازل با پاشش چتري شكل پيچشي ˚Spiral 130 (شكل 1) و يا به عبارتي Whirl-Jet Hollow Cone جهت پاشش آب يا ساير محلولهاي آب پايه با ويسکوزيته پايين ميتوان بهره گيري نمود.

  • مدل WJ-130  با پاشش Whirl-Jet چتری با زاويه ˚130 .
  • ساخته شده از مواد پليمر الياف دار ويژه Reinforced PP.
  • مقاوم در مقابل مواد اسيدی و قليايي.
  • عدم چسبندگی نسبي املاح آب و رسوبات شيميايی.
  • حداکثر دمای مجاز کاربری تا 70ºC  
  • فاصله مجاز افقی و عمودی نصب نازلهای به نسبت يکديگر  25 ~ 30 و  ترجيحاٌ به صورت مثلثي Stacker به گونه اي كه هر نازل در راس مثلث متساوي الضلاع با ضلع حداكثر 30cm به نسبت يكديگر نصب ميگردند  .

   نحوه نصب نازلها  بر روي هر سـايز لوله ( شكل 2 ) به دو صورت امكانپذير ميباشد:

  1.   نوع فيکس فشاری: با استفاده از رابط B و  بوشن PVC نرم فشاری A و صرفاٌ با ايجاد حفره قطر 16mm  بر روی لوله قابل نصب خواهد بود.
  2.   نوع مغزي جوشي : در اين حالت با جوش دادن مغزي "3/8 بر روي لوله ، ميتوان بخش چپقي شكل C را كه داراي بوشن فلزي "3/8 است ، به تنهايي بر روي لوله نصب نمود. چنانچه از لوله هاي با قطر يك اينچ و يا كمتر بهره گيري مينماييد ، استفاده از اين راهكار ، پيشنهاد ميگردد .
   
        Technical Specificationمشخصات فنــی
نرخ بازدهي (ليتر در دقيقه) بر اساس فشار آب (بــار) در پشت نازل
4 3 2 1.5 1 0.5 0.3 bar
9.8 8.5 7 6 4.9 3.5 2.5 Liter/min