نازل پليمري TITAN VJ 60 از گروه نازلهاي قابل تنظيم بوده و  از مواد پليمري مخصوص (گروه پلی آميد و پلی پروپيلن ويژه) مقاوم در مقابل مواد شيميايي محلول در آب (اسيدي يا قليايي) ,تحت نظارت دقيق مهنــدسي و با بهره گيری از ماشين آلات CNC  ساخته شده است. 

كاربرد اين نوع نازل در كليه سيستمهاي شستشوي اسپري اتوماتيك و ساير تاسيسات شوينده و يا مرطوب كننده ميباشد. از اين نوع نازل براي عملياتي نظير : آبشــويي , چربي زدايي , فسفـــاته (روي يا آهن) ، كروماته آلومينيوم , هواشويي (اير واشر) , خنك كننده هاي صنعتي و ساير موارد مشابه ، جهت پاشش آب يا ساير محلولهاي آب پايه با ويسکوزيته پايين ميتوان بهره گيري نمود. شكل پاشش اين نوع نازل به صورت مخروطي با مقطع بيضي بلند ميباشد.

 

 • زاويه اسپری ˚60 به صورت V-Jet با قابليت جهت گيری و تنظيم
 • ساخته شده از مواد پليمری مهندسی ويژه (پلی پروپيلن ساده و اليافدار خاص)
 • مقاوم در مقابل مواد اسيدی و قليايي
 • عدم چسبندگی رسوبات شيميايی
 • حداکثر دمای مجاز کاربری نازلهای جنسPP تا  80ºC 
 • فاصله مجاز افقی و عمودی نصب نازلها به نسبت يکديگر 25 ~ 30 Cm  
 • حداقل فاصله مجاز قطعه تا نازل 30cm
 • نوع کلمپ دار با فنر استنلس استيل قابل نصب بر روی لوله های "1 , "1/4 
 • نوع بوشنی قابل نصب بر روی انــــواع لوله و در هـــر ســـايز 
 • مناسب برای اسپری آب و يا مايعات با گرانروی (ويسکوزيته) پايين Max 35 Cps
 • قابل استفاده در تاسيسات خنک کننده و ايرواشرهای صنعتی
 • ارائه خدمات بعد از فروش و  مشاوره فنی رايگان

 

  

Technical Specificationمشخصات فنــی

نرخ بازدهي (ليتر در دقيقه) بر اساس فشارمحلول (بــار) در پشت نازل

توجه: در محاسبات ، جهت انتخاب سايز لوله بر اساس تعداد نازلهای قابل نصب بر روی آن و فشار محلول ، به ظرفيت انتقال مايع توسط لوله مورد نظر توجه شود
 4  3  2  1.5  0.7  0.5  0.3  Bar
 23  20  16  13  10  8 Liter/min